Strona Centrum Obsługi Inwestora Gminy Zakrzówek wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Polish English German Ukrainian
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Od zwolnienia do zatrudnienia” kompleksowy outplacement dla osób zwolnionych. Projekt skierowany jest do osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Szczegółowe informację znajdują się w załączonym piśmie oraz podstronie internetowej: http://projektyokcjo.pl/od-zwolnienia-do-zatrudnienia/. Pod tym adresem dostępne są również wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku pismem z dnia 6 lipca 2016 r. poinformował o potrzebach zatrudnieniowych lokalnego rynku pracy. W chwili obecnej Fabryka Łożysk Tocznych S.A. przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku prowadzi na szeroka skalę rekrutację pracowników. Podkreślenia wymaga fakt, ze osoby zarejestrowane jako bezrobotne, dzięki wsparciu PUP będą mogły uzyskać zatrudnienie na podstawie umowy bezpośrednio z FŁT Kraśnik S.A.. Oferta dotyczy pracy w zawodzie szlifierz oraz tokarz.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Marszałek Województwa Lubelskiego zapraszają wszystkich do udziału w premierowej edycji konkursu ,,Nagroda Trzeciego Sektora" przyznawanej za działalność w sektorze pozarządowym. Konkurs skierowany jest do członków organizacji, działaczy samorządowych, przedstawicieli różnych branż biznesu zaangażowanych w pracę i wspieranie działań trzeciego sektora oraz do samych organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji i rozwoju innowacji kultury województwa lubelskiego.

Projekt „Nowa Szansa” realizowany jest na terenie woj. lubelskiego w ramach Osi 10 – Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.2 – Programy typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby zamieszkujące woj. lubelskie, będące osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Bezpłatne szkolenia, płatne staże zawodowe dla osób pozostających bez pracy

Asentia Consulting zaprasza osoby pozostające bez pracy do bezpłatnego udziału w projekcie Pracownia kompetencji 2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 PROJEKT: PRACOWNIA KOMPETENCJI2

Dla kogo?

Dla osób w wieku 15–29 lat, które łącznie spełniają następujące warunki:

- nie pracują (posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo),

Treść pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku przypominające o obowiązku rejestracji prowadzonej działalności przez rolników (w załączniku).

Fundacja Wspomagania Wsi uruchomiła Program pożyczkowy dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Jest to już trzecia edycja Programu. Dotychczas Fundacja udzieliła 528 pożyczek o średniej wartości 26 tysięcy złotych. Pożyczki mogą być przeznaczone na cele inwestycyjno-obrotowe. Oprocentowanie pożyczek jest stałe dla każdej umowy pożyczkowej i wynosi 2,69% w skali roku (na dzień 2.03.2016 r.). Fundacja nie pobiera żadnych dodatkowych opłat i prowizji. Szczegóły na stronie www.fundacjawspomaganiawsi.pl

W związku z prośbą Konsula Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej skierowaną do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w załączeniu udostępniamy Kalendarz Zagranicznych, Międzynarodowych i Narodowych Targów organizowanych w 2016 roku na Białorusi. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez konsula, osoby zainteresowane wyjazdem na targi mogą uzyskać wizę wjazdową na Białoruś w Konsulacie Republiki Białouś w Białej Podlaskiej. Szczegółowe informacje dotyczace otrzymania wiz można uzyskać pod numerem (83) 342-18-14.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie informuje, że w związku z wejściem w życie od dnia 01.10.2015r. nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników która umożliwia osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów niepełnosprawnych, dokonanie wyboru- rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osobom pobierającym w/w świadczenia. W związku z powyższym zagadnieniem termin składania wniosków do organu przyznającego świadczenie o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem w KRUS upływa z dniem 01.04.2016r.

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Szczegóły: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/bedzie-pomoc-na-inwestycje-w-ramach-modernizacji-gospodarstw-rolnych.html

Informacja o zmianie formuły dot. wizyt świadczonych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku. Szczegóły w załączniku.

Strona 1 z 2
0039668


Twoje IP:54.162.168.187
Początek strony