Strona Centrum Obsługi Inwestora Gminy Zakrzówek wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Polish English German Ukrainian

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 27 czerwca do 14 lipca 2017 r. prowadzona jest rekrutacja uczestników projektu „Pracuję u siebie”. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie dostępne się na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl/pracuje-u-siebie oraz w biurach projektu w Lublinie, w Lubartowie oraz w Łukowie.

Firma AKPOL z Rzeczycy Ziemiańskiej, zajmująca się recyklingiem tworzyw sztucznych i produkcją regranulatów, poszukuje kilkudziesięciu osób do pracy. Szczegóły na stronie internetowej firmy akpolrecykling.pl w zakładce praca.

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska, które jest oficjalnym partnerem Deutsche Bundesstiftung Umwelt jeste odpowiedzialne za promocję Międzynarodowego Programu Stypendialnego DBU z zakresu ochrony środowiska w Polsce, dzięki któremu absolwenci polskich uczelni mogą odbywać płatne staże w Niemczech. Celem programu stypendialnego jest wspieranie już od 20 lat rozwoju zawodowego najlepszych w Polsce młodych specjalistów w ochronie środowiska, a także możliwość wzbogacenia wiedzy zdobytej na studiach o praktyczne doświadczenia.

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR realizuje projekt "POWER OF NEET". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zapewniono bezpłatne wsparcie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki: osoby w wieku 15-29 lat, osoby niepełnosprawne (stopień lekki lub umiarkowany), pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób bezrobotnych zrejestrowanych w urzędzie pracy mają określony III. profil pomocy, dla osób niezarejestrowanych w urzędach pracy brak dodatkowych wymagań), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC), są zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu, odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

Powiatowa Rada Gospodarcza zaprasza na IX posiedzenie które odbędzie się 19 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 w Hotelu Kmicic przy ulicy Przemysłowej 24 w Kraśniku.